Komponenter för lyftredskap

Här finner du vårt utbud av krokar, öglor, schacklar och andra lyftkomponenter. Komponenterna finns i olika hållfasthetsklasser, där klass 10 är det som vanligen används för lyft. Vi har även färdiga lyftredskap med kätting, stållina och textila sling. Dessa hittar du under kategorin "Lyftsling". 

Våra schacklar, krokar och karbinhakar för allmänna ändamål, som inte innefattar lyft, hittar du under "Övriga produkter".