Teknisk beskrivning lastsurrning

Under det senaste decenniet har mycket hänt på lastsäkringsområdet både vad gäller surrningsutrustning och sätt att beräkna lastsäkringsbehovet.

Kontrollera mot gällande bestämmelser vad som krävs för att uppnå godkänd lastsäkring. För landsvägstransporter inom Sverige gäller fortsatt TSVFS 1978:10 och VVFS 1998:95 (De svenska kraven kommer att revideras, eventuellt sker detta under 2014). Ska transporten vidare inom Europa ska lastsäkringen i de flesta fall klara kraven enligt EN 12195-1:2010. Notera också att om lastbäraren kommer att växla mellan transportsätt innan framkomsten (båt, tåg, väg) ska hänsyn tas så att alla olika krav uppfylls, detta gäller såväl på trailer som i t.ex en container.

Vad lastsäkringen ska tåla (vid vägtransport)

  • Enligt TSVFS 1978:10 ska lastsäkringen tåla hela lastvikten framåt. Enligt SS-EN 12195-1:2010 ska den klara 0,8 x lastvikten framåt.
  • Enligt TSVFS 1978:10 och SS-EN 12195-1:2010 ska lastsäkringen klara halva lastvikten åt sidorna och bakåt. 
  • Om det föreligger tipprisk så ska lastsäkringen klara 0,6 x lastvikten åt sidorna, enligt SS-EN 12195-1:2010.

Beräkningsgrunderna skiljer sig åt, varför CERTEX rekommenderar TYAs broschyrer "Lastsäkring vid transport på landsväg". Den finns i två utföranden, en för TSVFS 1978:10/VVFS 1998:95 och en för EN 12195-1:2010.

CERTEX surrningar med brottstyrka 500kg och uppåt är tillverkade och märkta för att kunna användas enligt kraven ovan.

 Förkortning   Betydelse  Beskrivning
 LC  Surrningskapacitet  Surrningskapacitet enl. EN 12195
 STF *  Standard Tension Force   Uppnådd inspänningskraft i surrningen vid 50 daN** i spännarhandtaget.
 BL, (S) BL  Breaking Load  Brottstryka (kan även anges som System Breaking Load)
  * Kan saknas på de mindre, 25 mm breda surrningarna.
 ** 1daN ≈ 1 kp ≈ 1 kg


Var noga med att använda korrekt kort- och långdel när en delad surrning nyttjas. Kontakta ett CERTEX-kontor om din CERTEX-surrning behöver kompletteras. Om fel kort- eller långdel används kommer de på etiketten angivna värdena vara felaktiga.


CERTEX jobbar hela tiden med att utveckla och förbättra sina produkter varför uppgiften om STF kan variera över tiden, de uppgifter som återfinns i katalogen är minimum STF.

 

 

 1 x brottlast
1 x LC* 
 2 x brottlast
2 x LC*
  * Värdet för lastsurrningskapacitet (LC) gäller för surrning på vägfordon.