Aspire range™

Ett mer hållbart val

Minskning av CO2-utsläpp för en mer hållbar lyftindustri

Aspire range™ är vår ambition att erbjuda marknaden ett mer hållbart val. Att minska den negativa klimatpåverkan och användningen av råvara är utmaningar som vi och hela lyftbranschen står inför. På CERTEX, som ingår i Lifting Solutions Group, vill vi leda transformationen och sätta standarden för en mer hållbar framtid inom vår bransch. 

Vår Aspire range™ består av noggrant utvalda produkter som har egenskaper som är mer hållbara än konventionella produkter. De har en minskad negativ påverkan på klimatet och miljön, men utan att kompromissa på vare sig kvalitet eller säkerhet. Det är vår strävan och dedikation att arbeta mot en lyftindustri som bedrivs på ett mer hållbart sätt.

                                


Krav

Att skapa gemensamma standarder på en global marknad är komplicerat och tar tid. Vi respekterar den processen, men vi kommer inte att låta den sakta ner våra egna ambitioner att vara föregångare och visa vad som är möjligt. Därför har vi utvecklat en egen standard baserad på kriterier för att produkter ska kvalificeras som Aspire range™.

Kriterier

För att ingå i Aspire range™ måste följande vara uppfyllt:

Undertecknad uppförandekod
Vår uppförandekod är undertecknad av leverantörerna
Leverantörers hållbarhetsprestanda är granskade
Suppliers are audited based on our sustainability requirements
Leverantörer granskas utifrån våra hållbarhetskrav
Samma höga kvalitets- och säkerhetskrav som våra konventionella produkter
Förbättrad hållbarhetsprestanda
Produkten har bevisligen väsentligt förbättrad hållbarhetsprestanda jämfört med konventionella produkter inom ett eller flera av följande områden:

 • Betydligt minskat CO2-avtryck
 • Tillverkad av återvunnet material
 • Möjligt att återvinna
 • Ersättning av farliga kemikalier*
  *kemikalier som förtecknas i bilagorna XIV och XVII i Reach ersätts.

.

 

 

Vår process

 1. Vi söker och utvecklar aktivt nya produkter.
   
 2. Produkten är noggrant verifierad mot Aspire-kriterierna.
   
 3. Begäran lämnas till Aspires produktstyrelse.
   
 4. Begäran granskas för att godkännas eller nekas.
   
 5. Lifting Solutions ledningsgrupp bekräftar att kriterierna uppfylls och godkänner att produkten ingår i Aspire range.

 

Du har ett val

När du väljer en produkt från vårt sortiment Aspire range™ får du en produkt som har mött faktabaserade förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv och är därmed ett bättre val jämfört med konventionella produkter.

Vi kommer kontinuerligt att lägga till nya produkter som ingår i Aspire Range™ och vi kommer fortlöpande att presentera dem på våra sociala medier. Följ oss på Linkedin eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så kommer du att vara en av de första som får reda på detta direkt.


 

Våra produkter inom Aspire range™

Nedan finner du våra produkter inom sortimentet Aspire range. Klicka på en specifik produkt för att läsa mer eller se hela vårt sortiment. 


 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Vår bransch är starkt reglerad, men för att nå våra hållbarhetsmål måste vi driva på och utveckla de befintliga standarderna. Vi arbetar med branschorganisationen för att utveckla mål, standarder och färdplaner som kommer att bidra till den gröna omställningen.

Läs om vårt hållbarhetsarbete