Att minska miljöpåverkan i vår egen verksamhet är ett led i ett hållbart företagande. Genom ett kontinuerligt arbete för en mer hållbar verksamhet, där våra värderingar Making things happen, Far-sighted och Good to work with fungerar som vägledande principer, skapar vi förutsättningar för en framtid både som företag och arbetsgivare.


 

Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån områden där vi har identifierat risker, men samtidigt områden där vi ser möjligheter till positiv påverkan.

Vi har definierat KPIer för vår egen verksamhet, som täcker områden som energi, avfallshantering och transport, med målet att minimera vårt miljöavtryck. För att säkerställa kontinuerliga förbättringar inom området är vi certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. Vårt övergripande arbete följer också vår beslutade miljöpolicy för CERTEX Svenska AB.  

 

Hållbara samarbeten

CERTEX vill agera hållbart på flera nivåer. Därför har vi också valt att stötta och samarbeta med organisationer som driver projekt inom miljö och social hållbarhet. 

Läs mer om våra samarbeten

 


”Att ta ansvar för våra utläpp relaterade till verksamheten är viktigt för att visa både kunder och medarbetare att vi gör vad vi kan för att bidra till en hållbar framtid. Klimatkrisen är en global fråga som vi måste lösa tillsammans och ta ansvar för i varje handling”

Håkan Donnerlid, vd CERTEX


Säkerhet & engagemang

På CERTEX sätter vi alltid säkerhet först och vår arbetsplats ska bidra positivt till våra kollegors välbefinnande. Alla människor som är involverade i vår verksamhet ska vara säkra när de är på jobbet och vår syn på säkerhet inkluderar både fysisk och psykisk hälsa. Vi är certifierade med hälso- och säkerhetsstandarden ISO 45001, vilket ger oss en väletablerad metod för att bedöma risker i förväg och för att skapa ett systematiskt tillvägagångssätt.

Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch. Därför tillhandahåller vi utvecklingsprogram för våra anställda inom Axel Johnson International och fokuserar på arbetsmiljö såväl som mångfald och inkludering.

 

Good to work with

CERTEX ska vara Good to work with – både externt och internt. Våra etiska regler fungerar som en riktlinje för ett sunt beteende för alla anställda, som varje medarbetare måste ställa sig bakom. Den ger en enkel karta till vad företaget förväntar sig av oss i olika sammanhang av vårt dagliga arbete.

För att säkerställa att våra värderingar och policys följs finns en koncernövergripnde visselblåsartjänst, hanterad av extern part. Vi uppmanar alla anställda och samarbetspartners att berätta om eventuellt agerande som går emot det vi står för som bolag – det skapar trygghet och hjälper oss att uppnå en välkomnande företagskultur. 

Arbetshjälmar på container