Flerpartiga redskap

Maxlasten på toppöglan ska vara minst samma som för redskapet. Vid 3- och 4-partiga redskap ska maxlasten på toppöglans övergångsöglor vara minst 1,6 gånger den aktuella kättingens maxlast.

VARNING! Om redskapet ska användas vid ett projekterat lyft med mindre lyftvinkel (β) än 45° och därmed högre maxlast än normal märklast måste detta meddelas vid ordertillfället.

Längdtoleranser

Den nominella längden (L) ska mätas mellan "dragpunkterna" eller omkretsen för ändlösa redskap.

Den uppmätta längden på varje part ska vara nominell längd med en tolerans av - 0/+2 kättinglänkslängder.

Skillnaden i längd (normalt samma för alla parter) mellan den kortaste och längsta parten i ett flerpartigt redskap, monterat med kopplingslänkar, får inte överstiga 10 mm om redkapet är 2 m eller kortare, vid längre redskap gäller 5 mm/m.

Märkning

Redskapen är försedda med en märkbricka med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd, tillverkningsdatum och CE-märkning.

Dimensionering av kättingredskap

Beräkning av maxlast (WLL) för kättingredskap
Då exakta uppgifter om vikt, lyftvinkel och tyngdpunktsläge föreligger, har man rätt att trigonometrisk beräkna maxlasten enl följande:

2-partigt redskap
WLL (ton) = 2 x WLL för enpartigt redskap x cos β.

3-4-partigt redskap
WLL (ton) = 3 x WLL för enpartigt redskap x cos β.

Anm: Om lasten är väl fördelad på alla fyra parterna i ett redskap så kan i undantagsfall följande formel användas:

WLL (ton) = 4 x WLL för enpartigt redskap x cos β.

β = partens vinkel mot vertikalplanet.

Skarpa hörn

Kantskydd bör användas för att förhindra att skarpa kanter skadar kättingredskapet. En allmän regel är att kantradien (R) bör vara > 2x kättingens diameter. När lyft sker direkt i lyftögla/tapp rekommenderas att en lyftögla/tapp med diameter > 3x kättingens länklängd (delning) används. Vid användning av lyftögla/tapp med en diameter mindre än vad som anges ovan, måste maxlasten (WLL) minskas med 50 %.

Kantradie R
R > 2x kätting Ø
R > kätting Ø
R = kätting Ø 
Last faktor
1
0,7
0,5

Belastningstabell för kättingredskap - klass 10

Allmänt: Tabellen anger maxlast för de vanligaste kättingdimensionerna i klass 10 som används till redskap.

Kätting
Max last (WLL) i ton för kätting klass 10
 
 
 
 
 
 
 
Ø
Enkel
 
 
2-partig & U-form*
 
3-4-partig*
 
Ändlös
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm 

Rakt

Snarat

U-form
0°-45°
45°-60°
0°-45°
45°-60°

Snarat

6
1,4
1,12
2,8
2
1,4
3
2,12
2,24
7
1,9
1,5
3,8
2,65
1,9
4
2,8
3
8
2,5
2
5
3,55
2,5
5,3
3,75
4
10
4
3,15
8
5,6
4
8
6
6,3
13
6,7
5,3
13,4
9,5
6,7
14
10
10,6
16
10
8
20
14
10
21,2
15
16
19
14
11,2
28
20
14
30
21,2
22,4
22
19
15
38
26,5
19
40
28
30
26
26,5
21,2
53
37,1
26,5
55,6
39,7
42,4
Faktor (KL)
1
0,8
2
1,4
1
2,1
1,5
1,6
*När flerpartiga redskap används i snarat lyft - reducera värdet med 20%
 
 
 
 
 
 
 
 

Belastningstabell för kättingredskap - klass 12

Allmänt: Tabellen anger maxlast för de vanligaste kättingdimensionerna i klass 12 som används till redskap.

Kätting
Max last i ton för kätting klass 12
 
 
 
 
 
 
 
Ø
Enkel
 
 
2-partig & U-form*
 
3-4-partig*
 
Ändlös

mm

Rak

Snarat

U-form
0°-45°
45°-60°
0°-45°
45°-60°

Snarat

7
2,36
1,9
4,72
3,35
2,36
5
3,55
3,75
8
3
2,36
6
4,25
3
6,3
4,5
4,75
10
5
4
10
7,1
5
10,6
7,5
8
13
8
6,3
16
11,2
8
17
11,8
12,5
Faktor (KL)
1
0,8
2
1,4
1
2,1
1,5
1,6
*När flerpartiga redskap används i snarat lyft - reducera värdet med 20%
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänt om kättingredskap

Kättingredskap

Allmänt: Redskap av kätting används där det krävs slitstyrka och bästa hållbarhet. Ett kättingsling är flexibelt. Det går att förkorta, man har många lyftkomponenter att välja på, det tål höga temperature och är lätt att förvara.
Material/Utförande: För tillverkning av kättingredskap ska kortlänkad lyftkätting i lämplig klass användas. I flerpartiga redskap ska alla parter vara av samma dimension och av samma klass. Maxlasten på monterat smide i parten ska vara minst samma som den aktuella kättingens maxlast. Toppögla med övergångsöglor bör alltid användas vid 3- och 4-partiga stroppar.
Säkerhetsfaktor: 4:1.

Användning i ogynnsam miljö

Temperaturpåverkan på maxlast (WLL)

Det bör beaktas noga vilken högsta temperatur som kättingredskapet kan uppnå i drift. I praktiken är detta svårt men underskattning av temperaturen bör undvikas. Tabell nedan sammanfattar de nödvändiga ändringarna av maxlasten (WLL) med hänsyn till temperatur.

Kättingredskap i klasserna 10 och 12 påverkas inte negativt av temperaturer ner till -40 °C vilket innebär att ingen reduktion av maxlasten behövs på grund av detta. I de fall kättingredskap ska användas i temperaturer lägre än -40 °C, bör CERTEX rådfrågas.

Användning av en kättingredskap inom de i tabellen tillåtna temperaturerna innebär inte att maxlasten reduceras för gott. Maxlasten gäller igen när kättingredskapet åter används i normal temperatur. Om ett kättingredskap uppnår temperatur som väsentligt överskrider den maximalt tillåtna enligt tabellen bör det kasseras eller returneras till CERTEX för åtgärd.

Klass
Tillåten last uttryckt i % av max last (WLL)
 
 
 
 
temperatur (t) Cº
 
 
 
 
-40 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 475
Last faktor
1
0,7
0,5
 
10
100
Ej tillåtet
Ej tillåtet
Ej tillåtet
10+
100
90
75*
Ej tillåtet
12
100
60
Ej tillåtet
Ej tillåtet
*Klass 10+ är endast tillåten upp till t=380°C
 
 
 
 

Sura förhållanden

Kättingredskap i klass 10 och 12 bör inte användas nedsänkta i syror eller utsättas för sura ångor.

Av samma skäl bör kättingredskap inte varmförzinkas eller utsättas för elektrolytisk ytbehandling utan CERTEX medgivande.

Kemisk påverkan

CERTEX bör konsulteras om redskapen ska utsättas för högkoncentrerade kemikalier och samtidigt hög temperatur.