Vi utför montage av fasta system för arbete på hög höjd.

Certex arbetsprocess för fasta system består av sex steg:

1. Platsbesök och riskanalys
2. Beräkning och offert
3. Förbesiktning och montage
4. Besiktning av färdigt system
5. Utbildning av personal
6. Underhåll och besiktning

Hur processen ser ut på just din arbetsplats bestämmer ni så klart i nära samarbete med vår kunniga personal.

Exempel på områden där fasta system kan vara nödvändiga:
- Gruvor
- Raffinaderier
- Kraftverk
- Skidanläggningar
- Sport- och teateranläggningar
- Fartyg
- Offshore
- Broar

Fasta system underlättar arbete på hög höjd och vi erbjuder ett omfattande sortiment av både vertikala och horisontella fallskyddssystem.

Ta kontakt med ditt lokala Certexkontor för mer information.

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned