Bridon

Exempel på användningsområden: Personhisslinor och friktionsspel.
Allmänt: Ett syntetiskt smörjmedel som avsätter en icke friktionshämmande film på lintråden. Utvecklat för att användas där drivningen bygger på friktionen mellan stållinan och drivenheten. Bidrar till den inre smörjningen utan att bygga upp ett tjockt smörjlager trots upprepade behandlingar.
Arbetstemperaturområde: -80° - +40°C.
Lägsta appliceringstemp: -5°C.
Appliceringsmetod: Doppsmörjning eller pensling.

Välj filter

Visa fler filter