Killås 3000

Denna produkt nytillverkas inte länge. Viss kvantitet finns för eftermarknad. Kontakta CERTEX för mer information.

Allmänt: Avsedda för infästning av stållina där omkoppling ofta sker, t ex av block hos mobilkranar, eller för att kunna justera linans längd.
Utförande: Bockat och svetsat hus a

Visa mer

Logga in i webshop
Product number:

Denna produkt nytillverkas inte länge. Viss kvantitet finns för eftermarknad. Kontakta CERTEX för mer information.

Allmänt: Avsedda för infästning av stållina där omkoppling ofta sker, t ex av block hos mobilkranar, eller för att kunna justera linans längd.
Utförande: Bockat och svetsat hus av plåt. Kil av plåt med fräst spår och symmetrisk form för att undvika felmontage. Svarvad bult med skalle, låg mutter och saxpinne. Killåsen levereras kompletta. Observera att till vissa kilhus passar olika stora kilar.

Märkning hus och kil: Dimensionsområde.

Anm. Jämför killåsets och den aktuella linans min brottlast. För hissar och gruvor hänvisar vi till andra utföranden. Vid montering följ monteringsanvisningarna. Använd enbart killåset tillsammans med standard, icke kompakterad, 6-8 kardelig stållina. Vi rekommenderar att linans ände najas och inte att änden svetsas.

  • Material: Hus, kil och bult av höghållfast konstruktionsstål.
  • Ytbehandling: Elförzinkad
  • Varning: På grund av stållinors unika konstruktion, kan vi inte göra ett allmänt uttalande om att alla nuvarande och framtida konstruktioner av stållinor, när de är korrekt monterade med killåset. Kontakta CERTEX för rådgivning.
  • Säkerhetsfaktor: 5:1