Powertex
  • Cr6+ fri

Utförande: Flatvävda, färgkodade ändlösa sling. Kan fås med RFID.
Töjning vid arbetslast: 2-3%.
Längdtolerans: Nominell längd (EWL) ±3%.

  • Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.
  • Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.
  • Arbetstemperatur: ca -40° - +100°C.
  • Standard: EN 1492-1
  • Säkerhetsfaktor: 7:1

Välj filter

Visa fler filter