Powertex

Utförande: Lastbärande garn klätt med ”sömlös” svart skyddsduk. Bland annat lämpliga för scen-, ljus- och ljud-industrin tack vare den svarta färgen.


Töjning vid arbetslast: 2-3%.

Längdtolerans: Nominell längd (EWL) ±2%.

  • Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej mot starka alkalier.
  • Märkning: CE-märkning, Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol, uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.
  • Arbetstemperatur: ca -40° - +100°C.
  • Säkerhetsfaktor: 7:1

Välj filter

Visa fler filter