Certex utför sprickindikering genom oförstörande provning som är en metod som säkerställer att ett lyftredskap är sprickfritt och därmed i god kondition.

I många applikationer är det inte alltid stållinan som är den stora riskfaktorn, utan infästningar, lyftok och stålkonstruktioner som är en del av applikationen. Här jobber vi med Magnaflux ultraljud för att detektera sprickbildning som ett resultat av utmattning eller överbelastning.

Tekniken är applicerbar på alla stålkonstruktioner och används vanligen till exempelvis:
- Lininfästningar för staglinor
- Lininfästningar generellt
- Lyftok

CSprickindikering används där stora påfrestningar kan förväntas uppstå, på så sätt kan en materialutmattning upptäckas i tid. Certex utför även sprickindikerar på andra produkter/föremål till exempel bärande konstruktioner. Redskap som sprickindikeras journalförs och tilldelas ett dokument med data angående redskapet.

Vi har även portabel utrustning, vilket möjliggör arbete i miljöer där ström saknas. Vi är certifierade för magnetpulverprovning nivå II och följer kraven i enlighet med SS-EN 4179.

Kontakta oss för mer information.

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Ladda ned CAD-fil

Ladda ned CAD-fil genom att välja önskad produkt i tabellen ovan och önskat format i rullisten nedan. Klicka på "Hämta CAD". När mätaren har nått 100% kan du klicka på ikonen för att ladda ned filen. Observera att CAD-filer endast finns tillgängliga om ikonen till höger i tabellen ovan är färgad.

Hämta CAD
Ladda ned