Code of conduct, Axel Johnson InternationalFör att på ett tydligt sätt klargöra vår inställning och de konkreta konsekvenserna av CERTEX värdegrund har vi en uppförandekod för våra leverantörer.

Vår målsättning är att i nära relation med våra leverantörer arbeta långsiktigt för att säkerställa att deras medarbetare behandlas med respekt och värdighet, har säkra arbetsförhållanden samt att leverantörernas tillverkningsprocesser lever upp till kraven på en hög miljöstandard.