Containerlyftok typ 6692C, 6692D, 6694C och 6694D

Allmänt: Lyftok för hantering av 20 respektive 40 fots standardcontainrar. Levereras komplett med stållinestroppar eller kättingredskap och containerhakar för lyft i botten- eller toppbeslagen. Typ C är ett ramok avsett för lyft i bottenbeslagen. Typ D är ett ramok för lyft i toppbeslagen.
Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55
Typ C Ramok – bottenlyft

Typ D Ramok – topplyft

  • Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG
  • Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.
  • Anmärkning: : För lyft och hantering av lastade standardcontainrar större än 10 fot krävs enligt SS-ISO 3874 någon form av lyftok.

Välj filter

Visa fler filter