Lastsurrning Ship 50

Dubbelband, arbetar som en talja.

Visa mer

Logga in i webshop
Product number:

Dubbelband, arbetar som en talja.

  • Material: Polyester/stål.
  • Märkning: Kan märkas enligt EN-standard eller levereras med IMO-certifikat (för sjöfart).
  • Anmärkning: Kan offereras med krok och elefantfot.
Välj filter

Visa fler filter