Rör- och Provtätningspropp RDK

Allmänt: Tätningarna passar alla vanligt förekommande rördimensioner, typer och material. Arbetstrycket är 0,5 - 6 bar beroende på storlek och tryck i röret som ska tätas. Förhindrar föroreningar som t ex släckvatten att nå dagvattnet, möjliggör förbiledning vid repara

Visa mer

Product number:

Allmänt: Tätningarna passar alla vanligt förekommande rördimensioner, typer och material. Arbetstrycket är 0,5 - 6 bar beroende på storlek och tryck i röret som ska tätas. Förhindrar föroreningar som t ex släckvatten att nå dagvattnet, möjliggör förbiledning vid reparation och provtryckning av rör. Enkelt hjälpverktyg för fixering av rörändar vid tex svetsning och gjutning.Alla rörtätningsproppar offereras även som provtätningsproppar med en eller två förbikopplingar. För mer information kontakta närmaste CERTEX försäljningskontor.  
  • Material: Varmvulkaniserat vävförstärkt gummi.
  • Arbetstemperatur: ca -20° - +90°C.
  • Anmärkning: För mer information kontakta närmaste CERTEX försäljningskontor.