Kapsax

Kapar såväl hårddragen tråd som stål-, koppar- och aluminiumlinor, elkablar och mångtrådiga stållinor. Skären har utformats så att det bildas ett triangelformat grepp om linan vid kapningen vilket motverkar en upptvinning av linänden. Skären är utförda i legerat stål av coromanttyp. S

Visa mer

Product number:

Kapar såväl hårddragen tråd som stål-, koppar- och aluminiumlinor, elkablar och mångtrådiga stållinor. Skären har utformats så att det bildas ett triangelformat grepp om linan vid kapningen vilket motverkar en upptvinning av linänden. Skären är utförda i legerat stål av coromanttyp. Saxarna är försedda med plasthandtag.