Allmänt: Tågvirke av polypropylen lämpar sig för praktiskt taget alla användningsområden, t ex för presennings- och bogserlinor, inom fiskerinäringen, lastnät, lyftstroppar, klätternät och repstegar för lekplatser m m. Tågvirkets struktur gör att det inte glider i knopar och splitsar.

Utförande: Splitfiber.

Spec vikt: 0,91 (flyter).
Smältpunkt: Ca 165°C.
Töjning vid brott: Ca 30%.

  • Material: Polypropylen, är resistent mot röta, de flesta syror och alkalier. Fibern är UV-stabiliserad mot solljus.
  • Märkning: Enligt standard
  • Ytbehandling: Blå.
  • Standard: EN ISO 1346
För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Ladda ned CAD-fil

Ladda ned CAD-fil genom att välja önskad produkt i tabellen ovan och önskat format i rullisten nedan. Klicka på "Hämta CAD". När mätaren har nått 100% kan du klicka på ikonen för att ladda ned filen. Observera att CAD-filer endast finns tillgängliga om ikonen till höger i tabellen ovan är färgad.

Hämta CAD
Ladda ned