Utförande: Rundsling som är klätt med extra skyddsduk och försett med förstärkt öga i var ände.
Töjning vid arbetslast: 2-3%.
Längdtolerans: Nominell längd ±2%.

  • Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.
  • Märkning: Enligt standard, Stropparna är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.
  • Arbetstemperatur: ca -40° - +100°C.
  • Standard: EN 1492-2
  • Säkerhetsfaktor: 7:1.

Välj filter

Visa fler filter