Wide body schackel G-2160

Schackel med väsentligt ökad radie som avsevärt förbättrar livslängden för sling. Kan användas för att ansluta stållinestroppar, höghållfasta rundsling och bandsling. Alla schacklarna är individuellt provbelastade och magnetpulverprovade.

Standard: Schacklar 18t och större har DNV typgodkännande

Visa mer

Product number:

Schackel med väsentligt ökad radie som avsevärt förbättrar livslängden för sling. Kan användas för att ansluta stållinestroppar, höghållfasta rundsling och bandsling. Alla schacklarna är individuellt provbelastade och magnetpulverprovade.

Standard: Schacklar 18t och större har DNV typgodkännande enligt regler för certifiering av lyftanordningar.

Kan även hyras.

  • Material: Seghärningsstål.
  • Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, batchnummer, storlekar 18 ton och större med serienummer. 30 ton och större är försedda med RFID chip.
  • Arbetstemperatur: -40°C till 200°C.
  • Ytbehandling: 7-55 ton galvaniserade med målad skruv. För 75 ton och större är schackel och skruv Dimetcote behandlade och skruven sedan målad.
  • Standard: EN 13889
  • Anmärkning: Mot beställning kan schackeln förses med märkning och dokumentation enligt DNV och Lloyds, eller annat certifieringsorgan.
  • Säkerhetsfaktor: 7-300 t 5:1 ; 400 t < 4,5:1.