Integritetspolicy för besökande på CERTEX Svenskas hemsida

När du besöker denna webbplats kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter. integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. I vår cookiepolicy kan du läsa om hur vi använder cookies på vår webbplats.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på info@certex.se.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?


När du ansöker om ett konto på vår webshop och/eller göra en offertförfrågan via vår hemsida, kommer CERTEX Svenska AB att samla in och hantera namn, adress, e-postadress, arbetsplats, arbetstitel, avdelning eller affärsenhet, industri, telefonnummer, alla meddelanden och andra uppgifter som du kan skicka oss via vår hemsida. Personuppgifterna samlas in direkt från dig. Det är obligatoriskt att ange dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna hantera din kontoansökan och/eller din förfrågan eller ditt meddelande till oss. Vi kan också använda dina personuppgifter för att kontakta dig i din egenskap av företagsrepresentant med nyhetsbrev eller annan kommunikation eller marknadsföring som du kan vara intresserad av. Vi kommer också att samla in information om mottagande av nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial som vi kan skicka dig och spåra vilka länkar etc. du har klickat på.

Om du prenumererar på CERTEX Svenska ABs nyhetsbrev på vår hemsida kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan kommunikation eller marknadsföring som du kan vara intresserad av. Att ange din e-postadress är obligatorisk för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera din prenumeration. Du kan avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev när som helst genom länken i nyhetsbrevets fot.

CERTEX Svenska AB kan från tid till annan begära information för marknadsundersökningsändamål. Sådan information är alltid frivillig och som med all annan personlig information kommer den inte att delas med någon annan part utan ditt tillstånd.

Dina personuppgifter kommer också att samlas in och behandlas via cookies, i enlighet med vår cookiespolicy.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge lagras de?


De personuppgifter du lämnar till oss kan överföras till CERTEX Svenska ABs externa leverantörer (såsom IT-leverantörer) i den utsträckning som krävs för att administrera och utföra utskick i enlighet med dina önskemål. CERTEX Svenska AB kommer dock inte att sälja, hyra ut eller ge bort dina personuppgifter till något icke-närstående företag, organisation eller individ utan ditt tillstånd.

Det är möjligt att dina uppgifter i förekommande fall kommer att överföras inom Lifting Solutions Group för bearbetning och användning inom Lifting Solutions Group i andra länder. Endast personer på CERTEX Svenska AB som behöver använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan kommer att ha tillgång till personuppgifterna. CERTEX Svenska AB har också vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust och obehörig åtkomst.

Dina personuppgifter som behandlas för administration av din begäran kommer att raderas när vi har slutfört administrationen av en sådan begäran, såvida inte du eller det företag du representerar blir kund hos CERTEX Svenska AB. 

Dina personuppgifter som behandlas för administration av dina beställningar via webshopkontot och för administrationen av din nyhetsbrevsprenumeration kommer att lagras tills du raderar ditt konto och/eller avregistrerar dig från en prenumeration.

Observera att dina personuppgifter kommer att lagras under en längre period än vad som nämns ovan om det krävs enligt gällande lagar.

Dina rättigheter


CERTEX Svenska AB reg. nr. 556083-2577, med adressen Box 2073, 187 30 Täby, Sverige och  Axel Johnson International Lifting Solutions, reg. nr. 556057-8873, med adress Sveavägen 151, 113 46 Stockholm, är gemensamma registeransvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi är ansvariga för att se till att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi innehar om dig och du kan begära en kopia av sådana uppgifter. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (om till exempel personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in). Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter (t.ex. direktmarknadsföring) och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Observera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att extrahera dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra personuppgifterna till en annan granskare.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig är du välkommen att kontakta oss på info@certex.se, eller per post till adressen ovan.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddstillsynsmyndigheten.