Certex utför fortlöpande tillsyn av fallskydd och lyftredskap. Lyftredskap kontrolleras enligt AFS 2006:06, som säger att lyftredskapen ska kontrolleras med avseende på säkerhet för användaren.

Även fallskydd ska kontrolleras regelbundet. Certex utöfr kontroll av personlig utrustning och system enligt tillverkarnas rekommendationer.

När Certex servicepersonal inspekterar dina fallskydd och lyftredskap är de uppkopplade via mobil enhet till vår webbtjänst CertMax+. På så sätt kan informationen om dina fallskydd och lyftredskap registreras och lagras direkt på plats.

Kontakta oss för mer information.

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned