Vissa situationer kräver unika lyftlösningar, som inte standardsortimentet av lyftkomponenter kan tillgodose. För de projekten erbjuder CERTEX specialkonstruerade lyftok och lyftverktyg anpassade efter din verksamhet och dina behov. Vårt konstruktionsteam har hög kompetens och mångårig erfarenhet inom lyft och hjälper dig igenom alla delar i ditt projekt – från förstudie, projektering, konstruktion och provning till leverans.

 

Du har problemet – vi har lösningen


 

Vårt team hjälper dig från idé till färdig produkt

Du som kund behöver bara veta vad du ska lyfta. Våra säljare och vårt konstruktionsteam hjälper dig med ditt lyftverktyg från att lyftbehovet uppstår till dess att den färdiga produkten levereras.

Vi designar, konstruerar, beräknar och tillverkar produkter enligt dina behov och önskemål. Du bidrar med lyftproblemet och vi tillhandahåller en lösning i ett utförande som är anpassat till akuellt regelverk och den aktuella situationens krav på utseende och ekonomi. Våra konstruktörer samarbetar med dig som beställare för att ta fram den bästa lösningen för just ditt lyft. 

 

Vad ska du lyfta?


Rätt lyftverktyg till uppgiften

Vi har lösningar för alla tillfällen och alla typer av lyft. Antalet lyftcykler och miljön där lyftet ska utföras styr vilken lösning som passar bäst. Vi tillverkar verktyg med funktioner som passar från daglig användning i fabrik till projektering av specifika lyft.

Beroende på vad du behöver för det specifika lyfttillfället tar vi fram:

  • Mekaniska lyftverktyg
  • Motoriserade lyftverktyg
  • Verktyg med vakuum- och magnetlyft

Tillbehör efter dina behov

Oavsett om du väljer ett ok i standardutförande eller om du beställer ett helt kundanpassat lyftverktyg har vi tillbehör som optimerar dina lyft. Tack vare vårt stora sortiment av lyftprodukter kan vi lätt komplettera ditt lyftverktyg med schacklar, krokar, stålline-, kätting- eller syntetredskap beroende på applikation och önskemål.

För lättare hantering av ditt lyftverktyg kan det också kompletteras med stativ, förvarings- eller transportlösningar. Detta konstrueras och tillverkas på beställning.

En produkt du kan lita på 


Du ska känna dig trygg med ditt CERTEX-verktyg. Vi designar, konstruerar, beräknar och tillverkar produkter som uppfyller kraven enligt maskindirektivet 2006/42/EG och vi tar hjälp standarden SS-EN 131 55. Genom FEM-beräkningar (Finita Element Metoden) kan vi testa hållfastheten på produkten redan i konstruktionsfasen. Utifrån 3D-modellen av produkten testar vi belastning på produkten och ser hur deformation sker vid kraftig överbelastning. Det gör att vi kan identifiera problem i ett tidigt skede och justera konstruktionen vid behov. Beräkningar och konstruktion kontrolleras av en extra part under processen, för din säkerhet. Slutgodkännande sker alltid av dig som kund innan produkten går vidare till tillverkning.

Alla våra lyftverktyg provbelastas efter tillverkning. När vi vet att produkten uppfyller våra höga krav på kvalitet och säkerhet sker leverans till kund. Lyftverktygen levereras CE-märkta och med dokumentation och märkningar enligt de krav som finns enligt maskindirektivet och gällande standard. Vi arbetar även efter följande standarder och krav när så önskas: DNV 2.22 / DNV 2.7-1 / DNV 2.7-3 / NORSOK R-002 / ASME B30:20 / KTA 3902 /AFS 2008:3 / AFS 2006:5 mfl.

Konsultation och förstudie


Vi på CERTEX har över 100 års erfarenhet av lyft, som vi gärna delar med dig som kund. Vårt konstruktionsteam tillverkar nära 1000 specialanpassade lyftverktyg varje år och vet vad som behövs för varje lyftsituation. 

VIll du inte ha hjälp med hela projektet kan du använda oss för konsultation i de delar där du behöver experthjälp. Vi erbjuder detaljerade förstudier där vi tar fram skisser på olika lösningar och koncept. Vi presenterar lösningarna i 3D-modeller och tar fram kostnadskalkyler för projektet. Kontakta oss nedan, så berättar vi mer.

 

Lyftok i standardutförande

CERTEX tillverkar alla typer av lyftverktyg efter dina behov, men vi har även lyftok i standardmodeller. En del av dessa finns som lagerförda produkter och andra anpassas efter dina behov gällande längd och tillverkas efter beställning.


Kontakta oss angående ditt projekt

Vårt team hjälper dig gärna att ta fram den bästa lösningen för ditt lyft. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Dina uppgifter kommer att hanteras i enlighet med Certex Svenska ABs webpolicy.