Allmänt:
Lyftok i olika varianter är många gånger ett nödvändigt hjälpmedel i samband med lyft. Begreppet lyftok omfattar även spridare, lyfttrianglar och ett flertal kombinationer och specialkonstruktioner i syfte att balansera och fördela lasten på multipla lyftpunkter. Det är omöjligt att standardisera alla de olika utföranden som finns och därför visas endast en mindre del i katalogen.
Andra typer, utföranden och kombinationer och tekniska lösningar konstrueras och tillverkas på beställning.

Konstruktion:
Vi designar, konstruerar, beräknar och tillverkar produkter som uppfyller kraven enligt maskindirektivet 2006/42/EG och vi tar hjälp standarden SS-EN 131 55. Konstruktionsverifiering kan ske via provbelastning, FEM analys eller utökad hållfasthetsberäkning och simulering efter behov.
Vi arbetar även efter följande standarder och krav när så önskas:
DNV 2.22 / DNV 2.7-1 / DNV 2.7-3 / NORSOK R-002 / ASME B30:20 / KTA 3902 /AFS 2008:3 / AFS 2006:5 mfl.


Tillverkning:
Lyftoken tillverkas av erfaren personal och alla svetsarbeten utförs av licensierade svetsare enligt SS-EN-ISO 9606-1:2013. Svetsningen utförs enligt EN-ISO 3834, vald del beroende på kundkrav.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tillbehör:
Till lyftoken används tillbehör såsom schacklar, krokar, stålline-, kätting- eller syntetredskap beroende på applikation och önskemål. För mer detaljer om redskap hänvisar vi till andra delar i katalogen. Många gånger kan det vara intressant med stativ, förvaring eller transportlösningar, vilket kan konstrueras och tillverkas på beställning.

  • Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG och eventuella kundkrav.
  • Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.
För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Ladda ned CAD-fil

Ladda ned CAD-fil genom att välja önskad produkt i tabellen ovan och önskat format i rullisten nedan. Klicka på "Hämta CAD". När mätaren har nått 100% kan du klicka på ikonen för att ladda ned filen. Observera att CAD-filer endast finns tillgängliga om ikonen till höger i tabellen ovan är färgad.

Hämta CAD
Ladda ned