Publicerad av: Julia Eriksson

Avrunda sommaren med lastbilsmässan på Elmia

24-27 augusti är det dags för Elmia Lastbil i Jönköping. Certex kommer vara på plats och du hittar oss i monter U401:16.
Ta chansen att klämma och känna på vårt justerbara aluminiumlyftok LWA, som passar perfekt på lastbilsflaket och kommer finnas på plats under mässan.

Mer om Elmia Lastbil:

"Elmia Lastbil är en viktig angelägenhet för åkerinäringen och dess leverantörer genom att vara en marknadsplats, mötesplats och en positiv upplevelse.

Marknadsplatsen Elmia Lastbil erbjuder åkerinäringen att på en och samma plats kunna skapa sig en bild av vad den samlade branschen kan erbjuda i form av chassier, påbyggnationer, tillbehör, utrustning, tjänster, etc. För branschens leverantörer är Elmia Lastbil en effektiv marknadsplats på vilken det skapas nya kontakter med den samlade åkerinäringen.

Mötesplatsen erbjuder den enskilde individen bland såväl åkeriföretagen som leverantörerna möjligheten att träffas för utbyte av erfarenheter, skaffa sig ny kunskap, vårda gamla och knyta nya kontakter samt ha trevligt tillsammans. Mötesplatsen syftar även till att attrahera unga människor att intressera sig för en framtid inom åkerinäringen.

Den festliga upplevelsen skapas genom det omfattande aktivitetsprogram som äger rum under mässdagarna. Här finns det möjlighet för branschkollegor att träffas i en annan miljö än den man vanligtvis befinner sig i. Den positiva och minnesskapande upplevelsen bidrar starkt till att alla som arbetar inom åkerinäringen kommer tillbaka gång efter gång."

 

Kom och prata med oss i monter U401:16 och ta del av vårt Lifting KnowHow.