Publicerad av: Julia Eriksson

Axel Johnson International förvärvar CERTEX Lifting Ldt. (UK)

Axel Johnson International förstärker CERTEX gruppen genom förvärv av CERTEX Lifting Ltd (UK). Gruppen består nu av CERTEX bolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och UK. Besök oss på www.axinter.com
       

CERTEX UK är den ledande engelska distributören av stållinor, lyftredskap och service med en omsättning på 20 miljoner pund. Kunderna kommer från olika verksamhetsområden som till exempel offshore-, stål-, byggnads-, gas-, hamn- och marinindustrin. Företaget har ett nyöppnat huvudkontor och centrallager i Nottinghamshire med en yta på 5000 kvm, regionalt finns det 16 lyftcenters som täcker den engelska marknaden. Företaget har 185 anställda som tillhandhåller nationell service för speciella lokala behov. Dessa regionala lyftcenters är lokaliserade i Aberdeen, Birmingham, Bristol, Caerphilly, Erith, Glasgow, Gloucester, Great Yarmouth, Plymouth, Portsmouth/Devonport, Harworth, Southampton, St. Helens, Tyneside and Wakefield.