Publicerad av: Julia Eriksson

CERTEX Lifting KnowHow App gratis 5-9 maj

CERTEX app för iPhone och iPad "The Lifting KnowHow" är nu gratis i appstore mellan den 5e maj och den 9e maj. 

Appen kan användas som ett utmärkt stöd för folk som arbetar mycket med lyft, inom samtliga industrier. Lifting KnowHow appen är utvecklad av CERTEX och syftar till att öka säkerheten vid lyft och medvetenheten kring denna. Samtidigt är det ett användbart verktyg för att effektivisera förberedelserna inför olika lyftaktiviteter.

Appen fokuserar kring olika typer av lyftredskap och sling, både kätting och textila så väl som stållinesling. Den inkluderar instruktioner för säkra lyft, belastningstabeller samt en vinkelmätare som använder din enhets accelerometer för att mäta vinkeln på ditt sling. Dessutom innehåller appen även en slingkalkylator.

Ladda hem appen genom att klicka på symbolen nedan eller sök på "Lifting KnowHow" i Appstore direkt i din enhet.