Publicerad av: Julia Eriksson

Certex satsar på miljövänliga stållinor

Som ett led i det pågående miljöarbetet lanserar nu CERTEX miljövänliga stållinor på den svenska marknaden. De miljövänliga stållinorna innehåller biologiskt nedbrytbart smörjmedel som uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område. De nya stållinorna produceras med biologiskt nedbrytbar smörjning i sin kärna och kommer även att servas med biologiskt nedbrytbart smörjmedel.

Det gröna sortimentet består av samma utbud av avancerade stållinor som idag krävs i ibland annat moderna kranar, men nu i miljövänlig version. Som ledande leverantör inom stållinor och lyftutrustning är det stolt CERTEX presenterar ett högkvalitativt och miljövänligt alternativ på den svenska marknaden.