Publicerad av: Emma Max

CERTEX spännband blir till kläder i ny hållbarhetssatsning

Axfoundation driver en rad projekt inom hållbarhet, och en stor del av deras verksamhet tar sin utgångspunkt i bolagen inom Axel Johnson-gruppen. Tillsammans med Filippa K och CERTEX ägare Axel Johnson International bedrivs just nu ett pilotprojekt med målet att omvandla polyesteravfall från industrin till nya pellets, som i sin tur kan användas till att producera nya polyesterprodukter inom modeindustrin.

– Dagens linjära ekonomi bidrar till ett överutnyttjande av jordens resurser. Därför driver Axfoundation programmet Cirkulär ekonomi för att utveckla hållbara affärsmodeller, säger grundaren Antonia Ax:son Johnson och berättar bland annat om hur spännband kan bli kläder.

– Vi har ju bestämt oss för, och det är en ganska tuff uppgift, att försöka hitta cirkulära modeller. Det kan till exempel vara material och textilier som man återanvänder. Men det också vara att hitta produkter i vår koncern som är från en helt annan del av verksamheten, att använda i en annan del. Till exempel spännband som man använder när man spänner fast last från lastbilar eller tåg, de kan man kanske använda till att göra snygga kläder på Filippa K. Så det här håller vi på att experimentera med. Går det? Kan vi få det att bli både vackert, snyggt, hållbart och attraktivt?

Ett annat exempel på cirkulär ekonomi är att använda ett företags avfallsvara till att bli en annan verksamhets insatsvara inom livsmedelsindustrin.

– Vårt företag Martin & Servera de skalar ju äpplen och apelsiner när de gör fruktsallad som de sedan levererar till restauranger. Om vi kan ta de här skalen, och istället för att slänga dem så kan vi ge dem till soldatflugelarver som mat, och soldatflugelarverna i sin tur kan användas till nya typer av kycklingar eller till odlad lax. Då kan de kanske få de här larverna istället för att vi trålar våra havsbottnar. Och skulle det gå så är det ju helt fantastiskt. Vi arbetar tillsammans med flera partners i Sverige kring det här. Att göra något sant cirkulärt.