Publicerad av: Julia Erikson

Certex Svenska medlem i LEEA

LEEA – Lifting Equipment Engineers Association

Certex Svenska AB är sedan 2015 stolt medlem i LEEA (Lifting Equipment Engineers Association). I och med detta medlemskap fortsätter vi vår strävan efter säkra lyft på svenska arbetsplatser.

LEEA är en världsomspännande branschorganisation för alla som är engagerade inom lyftindustrin. Idag är det över 1000 bolag som är anslutna medlemmar hos LEEA.

LEEA är det respekterade och kompetenta representativa organet för sina medlemmar. Medlemmarna är aktiva inom alla delar av lyftindustrin, från konstruktion, tillverkning, restoration och reparation till uthyrning, underhåll och användning av lyftutrustning.

LEEA har spelat en nyckelroll inom detta område i över 70 år, från utbildning och standarder till hälsa och säkerhet, tillhandahållande av teknisk och juridisk rådgivning samt utveckling av besiktning och licensieringssystem.

LEEA representerar sina medlemmar inom en rad offentliga och privata organ, inklusive olika statliga myndigheter, samt nationella och internationella yrkes- och tekniska institutioner.

Att vara en del av LEEA innebär bland annat tekniskrådgivning, utbildning samt assistans vid tolkning av standarder kopplade till lyftindustrin. En viktig del av LEEA medlemskapet är också den kvalitetsstämpel som anslutna bolag blir en del av, som garanterar Certex kunder och anställda att vi är en aktör som tar lyft och säkerhet på stort allvar.

Länk till LEEA.

 

Om du vill veta mer om LEEA och hur vi jobbar för säkra lyft på svenska arbetsplatser, passa på att besöka Krandagarna i Göteborg 22-23 November. Där Certex tillsammans med LEEA kommer att berätta mer om vårat gemensamma arbete mot säkrare lyft.