CERTEX Sverige 120 år – en framgångsresa över två sekel

120 år som företag väger tungt. Men som de flesta etablerade affärsverksamheter började CERTEX framgångsresa i sann entreprenörsanda. Det som i dag är ett marknadsledande företag inom säkra lyft inleddes med en blygsam tillverkning av stållinor. Vd Håkan Donnerlid reflekterar över historia, nuläge och framtid i samband med 120-årsjubileet.

Den lilla Stållinefabriken drevs vid förra sekelskiftet av den berömde tonsättaren Hugo Alvéns något mindre namnkunnige bror David Alvén. I dag ingår CERTEX i koncernen Axel Johnson International, och vd-rollen axlas av Håkan Donnerlid. Hans drivkrafter, vision och syn på CERTEX Svenska AB som ett innovativt företag i teknisk framkant kan du läsa om här.
 

Vem är Håkan Donnerlid och vad lockade dig att bli vd för CERTEX?  

– Jag är i grunden tekniker med 30 år inom elektronikbranschen varav de senaste 15 som vd. För sex år sedan tog jag chansen att axla rollen som vd för CERTEX Sverige. Jag lockades av att lära mig något nytt och samtidigt kunna bidra med min erfarenhet och kunskap. Något jag uppskattar är de genuina grundvärderingarna som genomsyrar hela verksamheten.

 

Vad driver dig i din chefsroll och i ditt dagliga arbete?

– Jag drivs av att helt och fullt kunna stå bakom de produkter och lösningar som organisationen erbjuder marknaden när det gäller kvalitet och säkerhet. På daglig basis är jag involverad i frågor som rör våra kunder, leverantörer och samarbete mellan bolagen i företagsgruppen.

 

I år fyller CERTEX Sverige 120 år, hur känns det att vara vd för ett företag med så lång och gedigen historia?  

– Jag känner mig stolt och ödmjuk. Inte bara för att vi firar 120 år, utan främst för att vi är en ledande aktör inom lyftprodukter, där vi påverkar framtidens hållbara och säkra lösningar.

 

Finns det hållpunkter i CERTEX historia som du menar har varit särskilt viktiga för verksamhetens utveckling och position?

– Vi har alltid arbetat med säkra lyft och genom åren har många faktorer påverkat oss. Men en stor del av vår framgång i dag och i framtiden tror jag kan härledas till att vi 2007 blev en del av Axel Johnson International.

 

På vilket sätt har det ökat era konkurrensfördelar?

– Vi har en bred kunskap och ett stort produktsortiment, vilket gör att vi kan utveckla hållbarare alternativ, auditera leverantörer i Asien, ha tillgång till ett större lager centralt och kunnig support från våra systerbolag runt om i världen. Det har gjort oss till en globalt ledande leverantör av säkra lyft. 

 

Hur tänker du som vd om att förvalta CERTEX många år av framgångsrikt företagande? 

– Det handlar inte om att förvalta, utan snarare utveckla mot krav från marknaden nu och i framtiden. Krav där vi har en ledande roll i utvecklingen av mer hållbara produkter och lösningar, utan att tumma på säkerheten. Vi måste ha ett tänk som går i linje med den omvärld vi lever i. Exempel på sådana initiativ är vår Renewables Division och Aspire range.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi finns representerade med lokala försäljningskontor och säljare runt om i Sverige. Välkommen att kontakta ditt närmaste CERTEX-kontor här.