Ett allt annat än träigt uppdrag

CERTEX fick en spännande förfrågan av träteknikföretaget Modvion: att resa och lyfta sektioner till ett 105 meter högt vindkrafttorn i trä – just nu världens högsta. Adam Johansson, konstruktionsansvarig och ansvarig projektledare, berättar om ett uppdrag där teamet vid Specialprodukter i Varberg skapade en unik lyftlösning.

Vindkraftverk byggs vanligtvis i stål eller betong, men som ett led i den gröna omställningen satsar Modvion på en banbrytande teknik där tornen byggs av sektioner i formpressat trä, vilket kan sänka koldioxidutsläppen med minst 25 procent vid tillverkningen. Träets lägre vikt och konceptet med moduler innebär att tornen kan byggas högre och transporteras på allmänna vägar. Limträ är dessutom starkare per viktenhet än stål.

Att resa och lyfta de 14,6 meter långa och 11,5 ton tunga sektionerna på plats kräver experter av rätta virket. Med andra ord: ett perfekt jobb för CERTEX team i Varberg, där hög kompetens och lång erfarenhet av specialkonstruerade lyftok och lyftredskap är ett signum.

– Nytänkande och att hitta smarta lösningar är vår styrka. Dessutom har vi full koll på riktlinjer, regler och direktiv, vilket gör att vi alltid levererar produkter som både är anpassade för det kundspecifika ändamålet och följer alla gällande lagar och säkerhetskrav, säger Adam Johansson.

Specialtillverkad vagga

Ett specifikt krav från uppdragsgivaren Modvion var att inga märken fick göras på sektionerna, därför krävdes omfattande beräkningar för att säkerställa goda säkerhetsmarginaler i förhållande till maximalt yttryck. För att lyckas med projektet konstruerades två centrala komponenter – en “vagga” och ett specialtillverkat lyftredskap.

Vaggans funktion var att räta upp sektionerna i korrekt vinkel före lyftet, och designades för att matcha såväl vinkel som den koniska formen och lutningen. Lyftredskapet skulle sedan kopplas och låsas fast mot en sektion i taget med en bestämd lyftpunkt på insidan. Träskydd monterades på verktyget för att matcha sektionens invändiga form. Själva lyftet utfördes därefter med hjälp av en mobilkran kopplad till lyftredskapet.

– För att skydda sektionerna bestämde vi oss för att använda gummiplattor, vilka också behövde vara specialgjorda. När vi skulle ta fram dessa skyddande kuddar tog vi kontakt och samarbetade med en konsult som är expert på gummi, berättar Adam Johansson.

asset_image

Adam Johansson, konstruktionsansvarig projektledare.

Provbelastningar med två gånger maxlast

Innan träsektionerna kunde lyftas på plats utfördes provbelastningar av lyftredskapet med specialkonstruerade fixturer i CERTEX provanläggning i Varberg, för att säkerställa hållfastheten i de olika lastfall som redskapet skulle utsättas för i verkligheten.

– Vi provbelastar alla våra lyftredskap fysiskt med två gånger maxlast. I det här fallet var det ett omfattande arbete och ett klurigt projekt – som vi självklart löste, säger Adam Johansson.

Mest spännande i hela projektet var resningen av sektionerna både med hänsyn till form och material, menar han.

– De är stora, tunga att lyfta och har speciella former. Samtidigt skulle de lyftas in med precision utan att skadas, och därefter limmas fast. Lyftvinkeln fick inte avvika, då skulle det bli för höga påkänningar i verktyget.

Genom bra samarbete och dialog med Modvion lyckades CERTEX förverkliga deras vision. Det 105 meter höga trätornet finns nu att beskåda utanför Skara. Invigningen skedde i början av mars 2024 och vindkraftverket som ägs av Varberg Energi är redan igång och producerar grön el.

Se filmen om projektet här

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi finns representerade med lokala försäljningskontor och säljare runt om i Sverige. Välkommen att kontakta ditt närmaste CERTEX-kontor här.