Helhetslösning med säkerhet i fokus

Lyftredskap och fallskydd används dagligen på Sveriges arbetsplatser – och användandet medför risker. Därför vill Certex ge sina kunder en hjälpande hand genom att förse dem med rätt produkter, utbildningar och service.

Trots att lagar, standarder och föreskrifter finns, så fortsätter det att ske olyckor när lyft- och fallskyddsutrustning används. Ofta är det okunskap och bristande rutiner som skapar farliga situationer, vilket leder till att många känner oro över att skada sig på sin arbetsplats.

 – Som arbetsgivare är du ansvarig för att följa regelverket och upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen. Vi ser dock att många tycker att det är svårt att hålla reda på alla regler själva. Därför vill vi vara en trygg partner till våra kunder och hjälpa dem med en helhetslösning som är anpassad efter deras verksamheter, säger Joakim Hahne, ansvarig för Certex serviceteam.

Sedan årsskiftet har Certex gått ihop med det tidigare dotterbolaget Klätterteknik, vilket har skapat en unik möjlighet där produkterna kompletteras med ett brett tjänsteerbjudande inom utbildning, installation och service.

– Sammanslagningen gör att våra tekniker har en mycket bred kompetens inom lyft, inspektion, linröntgen, fallskyddsmontage och yrkesklättring. Det ger oss både flexibilitet och en hög kapacitet. Vi arbetar med en rad olika uppdrag – allt från jobb som tar två timmar till projekt som löper över flera veckor, berättar Joakim Hahne.

Lyftredskap och fallskydd ska inspekteras av en sakkunnig person med relevant utbildning och erfarenhet. Normalt rekommenderas inspektioner med ett tolvmånadersintervall – dock kan det behöva ske mer frekvent beroende på hur utrustningen används. Enligt Arbetsmiljöverket måste all utrustning även vara spårbar med ett unikt ID-nummer samt journalförd.

– Vissa företag kanske testar några år med egenkontroll av sina lyftredskap men inser rätt snabbt att det är för tidskrävande och väljer att anlita oss. Vi har både kompetensen och ett eget system, CertMax+, där vi kan registrera kundernas produkter direkt vid köp, men även vid varje inspektion. Det ger kunderna en god överblick över sin utrustning och dess status. Vi kontaktar också kunden i god tid innan det är dags för nästa inspektion, vilket underlättar för företagen, säger Joakim Hahne och fortsätter:

– Att ha kontroll och underhålla utrustningen löpande ger positiva effekter både på säkerhet, miljö och ekonomi. Men, det viktigaste i min värld är att man ska undvika personskador. Säkerhet är A och O och en olycka kostar betydligt mycket mer än sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket.

 


 

Vill du veta mer om våra tjänster inom service, inspektion och utbildning? Läs mer under fliken Tjänster.