Publicerad av: Julia Eriksson

INKA gruppen är nu en del av AxLoad

AxLoad har genom sina dotterbolag CERTEX och Haklift förvärvat materialhanteringsdelen av Inka gruppen vilket kommer stärka företagets position särskilt när det gäller kundanpassadesling och lastsurrningsprodukter. I samband med förvärvet har även ett avtal gjort gällande distributionen av Inkas engångs-surrningsprodukter som säljs under varumärkena Ecolash och Ecostrap. Produkterna kommer fortsättnigsvis atttillverkas av Inka Oy i företagets befintliga anläggningar i Killnkoski. 

Inka gruppens produkter kommer ytterligareattbredda CERTEX produktutbud. Nyförvärvet Inka kommer så snabbt som möjligt att integreras i koncernen och befintlig personal kommer fortsätta hjälpa nya och gamlakunder.