ISO-certifierad leverantör sedan 1994

På CERTEX arbetar vi aktivt och långsiktigt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Våra ISO-certifikat inom dessa områden uppdaterades nyligen. Det innebär att vi uppfyller kriterierna enligt internationell standard, om hur vi bedriver en hållbar verksamhet utifrån våra tre hållbarhetsteman: människan, klimatet och cirkularitet, samt hur CERTEX ständigt strävar efter att förbättra verksamheten.

Utvecklingsarbetet pågår löpande och innebär att vi är certifierade enligt ISO 14001 som avser kriterier för miljöledningssystem, ISO 45001 som avser praxis för hantering av arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen, samt ISO 9001 som avser kvalitet för verksamheten.

Vi jobbar för en mer hållbar framtid

Hållbarhet är en integrerad del i CERTEX värdekedja och vi är övertygade om att hög kvalitet på våra produkter och tjänster är nyckeln till ett framtidssäkert företag. Centralt för oss är att erbjuda säkra produkter och lyftlösningar av hög kvalitet för att förbättra deras hållbarhetsprestanda och möta kundens förväntningar.

Våra tre fokusområden är en hållbar leverantörskedja, hållbar verksamhet, hållbara produkter och tjänster. Dessa är i sin tur indelade i tre hållbarhetsteman: människan, klimatet och cirkularitet. Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö, därför ingår arbetsmiljö som ett av CERTEX hållbarhetsmål. För att visa att vi aktivt arbetar med miljöfrågorna är vårt ledningssystem certifierat i enlighet med miljöstandarden ISO 14001:2015.

Vi strävar efter att uppnå en hållbar verksamhet genom resurseffektivitet och miljöengagemang. I vår hållbarhetsstrategi för miljön ingår att minska våra CO2-utsläpp. För att nå målen fokuserar vi på energieffektivitet, elektrifiering och användning av förnybara energikällor. Vi vill även minska mängden osorterat avfall i så hög utsträckning som möjligt, med det långsiktiga målet att inget avfall ska gå till deponi eller förbränning.

Kvalitetspolicy som rättesnöre

Som ledande leverantör strävar vi kontinuerligt efter rätt produktkvalitet och service i förhållande till marknadens krav och behov av funktioner, säkerhet och tillgänglighet inom vårt affärsområde. Som en del i detta arbete är vi certifierade enligt standarden ISO 9001:2015 som avser kvalitet för ledningssystem – ända sedan 1994. Det innebär att alla medarbetare, på alla nivåer i organisationen, har ansvar för att uppnå rätt professionell standard i sitt arbete och kvalitetsåtaganden. I kvalitetspolicyn ingår också att vi ständigt granskar och förbättrar verksamheten, att vi upprättar och mäter årliga kvalitetsmål, har utbildad personal som bidrar till hög kvalitet och servicenivå, alltid med kunden i fokus.

Ladda ner vår kvalitetspolicy här.

Vill du veta mer om vårt arbete med hållbarhet och kvalitet?
Läs mer här.


Vill du komma i kontakt med oss? Vi finns representerade med lokala försäljningskontor och säljare runt om i Sverige. Välkommen att kontakta ditt närmaste CERTEX-kontor här.