Lyftredskapens superkraft – linröntgen med NDT-teknik

Det är inte bara Stålmannen som har röntgenblick. CERTEX utför linröntgen med unik teknik som detekterar trådbrott, korrosion och slitage på stållinans insida och utsida utan demontering. Vår expert, Eric Nordin, berättar om en kostnadseffektiv, klimatsmart metod som skapar säkrare arbetsplatser.

Varför utför man en linröntgen?

– Det gör vi för att säkerställa hållfastheten på linan och en säker produktion för kunden. En linröntgen, eller induktionsmätning, ger en invändig bild av hur stållinan mår. På så vis kan vi beräkna dess livslängd och förebygga onödiga byten, vilket är både kostsamt, tidskrävande och negativt ur en miljöaspekt. Det höjer också säkerheten, eftersom linor i dåligt skick som saknar dokumentation ökar risken för olycksfall.

Hur går en linröntgen till?

– Metoden är en NDT-teknik (Non Destructive Testing) där vi monterar en läsenhet med en sensor som inducerar magnetfältet i stållinan. Vid invändiga defekter som trådbrott, korrosion eller förslitningar, uppstår ett motstånd i magnetflödet. Sensorn visar exakt var skadan sitter, hur det påverkar linans kvalitet och livslängd.

Hur ofta bör man göra en linröntgen och hur vet man när det är dags?

– Det beror på flera saker: vilken typ av applikation det handlar om, driftmängd, tidigare service och underhåll. Vi gör en procentuell bedömning och rekommenderar intervall för återinspektion utifrån linans slitage, livslängd och ålder. När en lina har gått i många år och börjar bli sliten, men inte uppfyller alla skadekriterier för kassering, vill man ha ett tätare intervall.

Kan kunden själv hålla koll på hur linorna mår?

– Ja, vi har ett egenutvecklat journalsystem, CertMax+, där vi samlar all dokumentation. Systemet gör det enkelt för kunden att logga in och överblicka sina verktyg samt hur ofta de behöver inspekteras. De får även en påminnelse digitalt om att det är dags för inspektion. Med ökade krav på säkerhet är det viktigt att ha koll på alla lagkrav och certifikat som behövs för spårbarhet. I CertMax+ får du hundra procent kontroll över din lyftverksamhet.

Hur kan linröntgen vara en vinst för kunden, ekonomiskt, miljö- och säkerhetsmässigt?

– Ett planerat linbyte och intervallmässig inspektion ger kunden möjlighet att hålla jämn produktionstakt och slippa onödiga kostnader för byte i förtid. Akuta byten är otroligt kostsamma och påverkar klimatet negativt, då det inte är säkert att rätt produkt lagerhålls i Sverige utan måste skickas runt halva jordklotet. Med full översyn av linornas slitage, kan både personskador och skador på redskapen förhindras.

Var utförs en linröntgen?

– Det finns inga begränsningar för våra uppdrag – vi har inspekterat staglinor på 350 meters höjd, master och vinschar i kranar, hissar, livbåtar, nöjesfält, gruvor och till och med en zipline i en fart på 100 km/h. Vi har portabel utrustning och det vanligaste är att vi kommer ut till våra kunder runt om i hela Sverige, men vi har även möjlighet att utföra linröntgen i vår verkstad vid behov.

Berätta något om linröntgen som få känner till?

– Vi har tagit fram ett helt nytt permanent analyssystem, ’’Ropewatcher’’, för analyser i realtid, lämpad för kranar och traverser som går dygnet runt processmässigt. Systemet är kopplat till wifi-nät, följer hela förloppet av förslitningar och räknar på slitage kontra drifttid. Metoden innebär att produktionstakt och drifttid inte störs över huvud taget. Det här är framtiden.

Vill du veta mer om linröntgen och hur metoden kan förlänga stållinans livslängd?
Här kan du se vårt webbinarium i efterhand. Till webbinariet.

Vill du vet mer om Linröntgen? 

Här kan du läsa om hur linröntgen med NDT-teknik detekterar trådbrott, korrosion och slitage på stållinans insida och utsida utan demontering.