Publicerad av: Julia Eriksson

Pritchard Tyrite blir en del av Certex UK

Nyligen växte Certex på den svenska marknaden genom förvärvet av Klätterteknik. Nu är det dags att ta nästa steg i Storbritannien. Pritchard Tyrite och TRS Motorsport Equipment blir en del av Certex UK. 

Så här skriver Axel Johnson International om förvärvet:

"Med förvärvet av lastsäkringsspecialisten Pritchard Tyrite öppnar Axel Johnson Internationals affärsgrupp AxLoad upp betydande möjligheter för en expansion inom utrustning för lastsäkring och tunga lyft i Storbritannien. Pritchard Tyrite kommer att ingå i Certex UK men också utgöra basen för Certex syster-företag Forankras etablering i Storbritannien. 

Pritchard Tyrite är en av Storbritanniens ledande importörer, distributörer och tillverkare av lastsäkringsutrustning. Företaget omsätter årligen 3 miljoner pund, har 17 anställda och huvudkontoret i Basingstoke. Pritchard Tyrites fokus på transportsektorn kompletterar väl Certex specialisering inom stållinor och lyftutrustning för offshoreindustrin, hamnar, byggindustrin och andra kundsegment. Pritchard Tyrite kommer också att utgöra en första etablering i Storbritannien för Forankra, koncernens specialister på lastsäkringsprodukter och relaterade tjänster.

 

Förvärvet omfattar också Pritchard Tyrites systerföretag TRS Motorsport Equipment som distribuerar och tillverkar FIA-godkända säkerhetsbälten och andra tillbehörsprodukter för motorsport och militära ändamål. TRS är en pionjär inom säkerhetsutrustning för motorsport och bolaget har idag ett mycket värdefullt distributionsnätverk för sina produkter.

”De förvärvade verksamheterna är delar i ett mycket väl skött familjeföretag. Båda är väl positionerade inom sina respektive nischer och erbjuder oss möjligheter till synergier men också utveckling av produktsortiment och distributionskanaler. Genom Certex UK har vi lokal ledning på plats från dag ett och också en organisation som underlättar Forankras etablering av sin lastsäkringsverksamhet i Storbritannien,” säger Martin Malmvik, VD och Koncernchef för Axel Johnson International.

Certex VD i Storbritannien, Kevin Smith, sammanfattar drivkrafterna bakom förvärven: ”Certex och Forankra har båda vuxit organiskt, men med en stark ägare i ryggen har vi också uppmuntrats att hitta möjligheter att öka tillväxttakten. Som dessa förvärv också visar, så tvekar vi inte att gå in i och utveckla verksamheter i relaterade branscher när vi ser möjligheter att dra nytta av vårt engagemang, våra erfarenheter och vår expertis.

Pritchard Tyrite och TRS är båda framgångsrika företag och tillsammans kan vi utvecklas vidare i kanaler och på marknader nära våra befintliga. Vi etablerar också direkt ett mer attraktivt erbjudande för våra kunder med produkter och tjänster från Pritchard Tyrite, TRS, oss själva och vårt syster-företag Forankra.”

Certex och Forankra ingår båda i Axel Johnson Internationals affärsgrupp AxLoad, som utgörs av ett trettiotal europeiska företag specialiserade på produkter och tjänster för tunga lyft och lastsäkring. Idag omsätter bolagen inom AxLoad 350 miljoner Euro och har verksamhet i 19 länder.

Certex är en ledande leverantör av stållinor och lyftredskapför för kunder inom industri, energi och sjöfart i Europa. Forankra, i sin tur, är en ledande europeisk leverantör av produkter, tjänster och lösningar för lastsäkring i industrin, för logistik och transporter samt för OEM-tillverkare av lastbilar, fartyg, flygplan och helikoptrar.

Forankras VD Erik Eklöv betonar betydelsen av förvärven i Storbritannien: ”Vi är mycket glada att Forankra på det här sättet kan etablera sig även i Storbritannien. Genom Pritchard Tyrite och TRS Motorsport Equipment stärker vi dessutom vårt europeiska produkt- och tjänsteerbjudande för både befintliga och nya kunder.”

 

För mer information, kontakta:

Martin Malmvik, VD och Koncernchef, Axel Johnson International, +46 (0)70 838 55 98, martin.malmvik@axinter.se

Kevin Smith, VD Certex UK, +44 7718625492, kevin.smith@certex.co.uk  

Erik Eklöv, VD Forankra, +46 (0)703202939, erik.eklov@forankra.com