Publicerad av: Emma Max

Säkert och hållbart underhåll med linröntgen

Med NDT-teknik kan kvaliteten på en stållinas insida kontrolleras utan demontering. Tekniken ger både säkrare arbetsplatser och mer hållbara underhållsprocesser. 

Gruvindustrin, hissar och livbåtar. Det finns många exempel på tillämpningar där stållinor helt enkelt inte får brista. För att vara på den säkra sidan byter många företag i dag ut sina linor efter förutbestämda tidsintervall. Vid komplicerade konstruktioner är linbyte dock en tidskrävande och kostsam process.

Genom att erbjuda NDT (Non Destructive Testing) kan Certex se till att kvaliteten på en stållinas insida säkerställs utan demontering. Med regelbundna röntgentillfällen kan linornas livslängd förlängas och de behöver inte bytas ut i onödan. 

– Genom linröntgen undersöker vi det invändiga skicket på linan. Vi kan till exempel se om det uppstått korrosion i linan, vilket kan bli väldigt farligt. Beroende på linans konstruktion och användningsområde kan linan även utsättas för vridningar som kan slita på insidan, säger Eric Nordin, servicetekniker hos Certex, som genomför linröntgen hos företagets kunder.

När ett brott, korrosion eller annat slitage uppstår i linan, skapas ett motstånd i linans magnetflöde. Motståndet upptäcks av en sensor med två magnetpoler som förs längs linans utsida. Sensorn ger information om exakt var slitaget är och hur mycket det påverkar linans kvalitet. Certex använder sensorer som produceras av italienska AMC.

– Det är ett väldigt bra system. Linröntgen kan utföras på de flesta typer av stållinor, dock ej rostfria, och nästan helt oavsett det utvändiga skicket. Med regelbundna röntgentillfällen kan linans livslängd förlängas. Och genom att vara säker på linans skick, stärks även säkerheten på arbetsplatsen, säger Eric Nordin.

Kontroll av stållinan med hjälp av linröntgen kan ske antingen vid ett tillfälle, genom ett servicebesök av Certex. Alternativt kan permanenta sensorer installeras för konstant monitorering av stållinan. En permanent installation är att rekommendera i verksamheter där driftstopp för linbyte behöver planeras i förväg, eftersom monitorering av stållinans påverkan kan minska eventuellt oplanerat underhåll.

Ett tydligt steg i Certex bredare hållbarhetsarbete innebär dessutom att ett miljöledningssystem är under implementering. Syftet är att företaget på ett systematiskt sätt ska arbeta med att minimera miljöpåverkan.

– Vi på Certex vill bidra till att påverka den bransch där vi är verksamma i en mer hållbar riktning. Ett led i detta är att vi nu certifierar företaget enligt ISO 14001 och att vi har antagit nya hållbarhetsmål, säger Håkan Donnerlid, VD för Certex Svenska AB.

Att tillhandahålla mer hållbara erbjudanden till kunderna är en viktig del i det övergripande hållbarhetsarbetet. NDT-tekniken för linröntgen är ett ypperligt exempel på detta.

– Vi ska verka för att minska klimatpåverkan i livscykeln för våra produkter och vi är därför glada att kunna erbjuda linröntgen till våra kunder. Tekniken bidrar både till en ökad livslängd på stållinorna samt skapar kostnadseffektivitet för kunderna. Dessutom är vårt system en del i att säkerställa en tryggare arbetsmiljö.
 

Läs mer och ladda ned produktblad om linröntgen.

Läs mer om CERTEX hållbarhetsarbete.