Trendspaning: Hur står det till med stållinan?

CERTEX affärsområde Service och Inspektion genomsyras av spjutspetskompetens när det handlar om installation och besiktning av stållinor, linröntgen och fallskyddssystem. Vår service manager Joakim Hahne gör ett trendsvep och avslöjar vad som ligger i pipeline.

Hur ser framtiden ut för er verksamhet, ser du några trender?

– Jag är övertygad om att ett starkt hållbarhetstänk kommer att genomsyra branschen. Fler kunder har upptäckt fördelarna med att anlita oss för att reparera lyftredskap i stället för att kassera dem.

Om du tar pulsen på era kunduppdrag, vad händer där?

– Ledorden är rätt och riktigt. Alla vill hitta vägar för att förhindra olyckor. Det är väldigt glädjande att kunder tar egna initiativ och ser vikten av att använda godkända redskap. Numera händer det ofta att vi blir kontaktade av kunder som vill utöka den fortlöpande tillsynen till exempelvis två eller fler tillfällen per år, och inte begränsa sig till myndighets- och tillverkningskrav som oftast är en gång per år.

Har ni förändrat era arbetsmetoder i takt med att utvecklingen går framåt?

– Ja, införandet av servicekoordinatorer som sköter allt från första kontakt ända till fakturering underlättar för kunden som nu får en och samma kontaktperson. Det har även underlättat för tekniker att fokusera på inspektionen. Genom detta har vi effektiviserat arbetet, så att vi får med oss rätt utrustning, rätt access till industrier eller byggarbetsplatser, som motsvarar de krav som ställs på personlig säkerhetsutrustning och passerkort.

Ser du någon spännande utveckling framåt kring nya tekniker eller metoder?

– Det händer mycket! Möjligheten till permanenta installationer vid induktionsmätning med Rope Watcher är väldigt i loopen. Med den metoden kan både vi och kunden läsa av och göra bedömningar av en stållinas skick, och på så vis undvika dyra inköp och byten i förtid. Det är en hållbar lösning.

 

 

Vill du veta mer om Service och Inspektion? 

Här kan du läsa om hur vi arbetar med installation, inspektion och löpande tillsyn av lyft- och fallskyddsutrustning för en säker arbetsplats.