Publicerad av: Emma Max

Vi är nu arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001

CERTEX verksamhetsledningssystem har nu certifierats enligt ISO 45001:2018 avseende arbetsmiljö.

Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Därför är just arbetsmiljö ett av CERTEX hållbarhetsmål. Målet för 2020 var att certifiera vårt miljöledningssystem enligt ISO 45001, vilket är den internationella standarden för arbetsmiljö. Standarden ställer krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete, inom allt från säkerhet, fysisk och psykosocial hälsa och de anställdas delaktighet och engagemang. Vi är nu stolta och glada att vi uppfyller kraven och har mottagit ISO-certifikatet.

– Att ISO-certifiera vårt ledningssystem blir en garant både internt och externt, säger Martin Sandquist, QA-chef på CERTEX. Arbetsmiljö är ett fokusområde hos oss, då vi har en verksamhet som innebär säkerhetsrisker och en till viss del krävande arbetsmiljö. Genom ISO 45001 får vi extra krav på oss att kontinuerligt följa upp och förbättra verksamheten och säkra en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.

CERTEX Svenska AB har nu ett verksamhetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö). Du kan läsa mer om vårt arbete under sidorna kvalitet och hållbarhet.