Ropetex och Powertex erbjuder mer hållbara lyftprodukter

Genom att välja Ropetex eller Powertex visar du att din hållbarhets- och CSR-policy har substans. Vi strävar efter att leda förändringen och sätta standarder för en mer hållbar framtid inom vår bransch. Vi har höga standarder och arbetar faktabaserat. På detta sätt bidrar vi till Förenta nationernas hållbarhetsmål (SDGs).

 

Hållbar produktutveckling
Vi utvecklar även regelbundet innovativa och hållbara produkter. Tre exempel:

 • r-PET rundsling, bandstropppar och surrning
  Under 2023 lanserade vi vår innovativa serie med rundsling, bandstroppar och surrning tillverkade helt av återvunnen polyester (r-PET). Dessa produkter har alla en minskad CO2-avtryck med upp till 75%. (Mer information finns i vårt nyhetsinlägg).
 • Fallskydd
  Våra Powertex fallskyddselar HW Eco tillverkas av OEKO-TEX®-godkända r-PET-fibrer. Det innebär att materialet är fritt från skadliga kemikalier och tillverkas av återvunna PET-flaskor.
 • Smörjmedel för stållinor
  Vårt smörjmedel för stållinor, Ropetex Ultra Lube 2, är ett 'Miljögodkändt smörjmedel'. Detta smörjmedel har speciellt utvecklats för att begränsa miljöpåverkan i miljöer där stållinor kommer i kontakt med vatten.

➕ Faktabaserad information
Vi anser att det är avgörande att kommunicera baserat på fakta när det gäller hållbarhet. Vi ogillar "greenwashing". Alla produkter i vårt sortiment som utgör ett mer hållbart val åtföljs av hållbarhetsinformation där vi tydligt redogör för förbättringar och hållbarhetsaspekter.


➕ Hållbarhetsrevisioner
Vi anser att det som skiljer oss från andra är vårt akiva deltagande där vi arbetar med vårt engagerade hållbarhetsrevisionsteam. Vi har en grundlig revisionsprocess av våra produktionspartners som fokuserar på följande områden:

Kvalitet och hållbarhet i produktionsprocessen
Våra revisorer granskar kvaliteten och hållbarheten i produktionsprocessen genom bland annat:

 • En noggrann dokumentbedömning (inklusive närvaron av certifikat såsom ISO-certifieringar)
 • Omfattande revisioner och kontroller vid produktionsplatsen/platserna
 • Samtal med anställda och ledning på produktionsplatserna

Arbetsvillkor
När det gäller arbetsvillkor, uppmärksammar våra revisorer bland annat:

 • Löner
 • Säkerhet på arbetsplatsen
 • Pauser och faciliteter (så som sittplatser, matsal)
 • Utrustning i verkstäder och salar
 • Arbetstider och semester

➕ Utbildning och information
Våra lokala team ger även rådgivning till produktionspartners om kvalitet, hållbarhet, bra arbetsvillkor och utbildning. Denna strategi leder till verifierbara resultat. 93% av producenter som har genomgått en uppföljningsrevision har förbättrat sin prestanda.

➕ Att arbeta tillsammans för ett lägre CO2 avtryck
Vårt mål är att slutligen endast erbjuda cirkulära produkter. Vi söker ständigt samarbete med innovativa producenter. På så sätt stöder vi SDG 12: att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 

Kontakta oss

Vill du dra nytta av att använda Ropetex och/eller Powertex-produkter? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


 

Vårt mervärde

Vårt Lifting KnowHow och den pålitliga styrkan i vårt produktsortiment.

Säkerhet och överensstämmelser

Hur vi säkerställer säkerhet och överensstämmelser.