Var alltid säker på att ha säker utrustning i enlighet med lagar och regler

 

Som organisation måste du kunna lita på säker utrustning som uppfyller relevanta standarder, kvalitetskrav och lagar och förordningar. Oavsett om du använder fallskydd, stållinor, lyftutrustning eller produkter för lastsäkring. Med Ropetex och Powertex behöver du inte oroa dig för något av detta.

 

Ropetex- och Powertex-produkter är ett säkert val för daglig användning inom allmänna industriella tillämpningar. Varje produkt är också i överensstämmelse med att den följer gällande lagar och förordningar, inklusive Maskindirektivet och relevanta EN-standarder.

Detaljerade produktspecifikationer
När det gäller säkerhet går vi ett steg längre. Våra produkter tillverkas exakt enligt våra detaljerade produktspecifikationer, som ofta överstiger kraven i (EN)-standarderna. Varje aspekt av produkten genomtänks noggrant, från detaljerade tekniska beskrivningar till markeringar och förpackningsinstruktioner.

➕ Arbetar direkt med producenter
Hur säkerställer vi att alla produkter alltid är säkra och överensstämmer med lagar och regler? Vi samarbetar direkt med noggrant utvalda producenter. De väljs ut efter noggrann granskning av vårt lokalt närvarande revisionsteam. Under en sådan granskning ser vi bland annat till:

 • en hög nivå av specialisering vid tillverkningen av produkten
 • kvaliteten på tillverkningsprocessen
 • kvaliteten och källan till de råmaterial som används
 • om producenten aktivt arbetar med kvalitetskontrollsystem och tillämpar dem
 • om tillverkaren testar produkterna noggrant och enligt standarder efter produktionen

➕ Periodiska kvalitetsrevisioner
Regelbundna kvalitetsrevisioner genomförs också efter granskningen. Vårt lokala revisionslag utför detta. Denna grupp består av lokala experter med omfattande kunskap om bland annat (europeiska) standarder , lagar och förordningar.

Vad kontrollerar vi?
Under en kvalitetsrevision kontrollerar teamet tillverkaren på följande punkter, bland annat:

 • Kompetens (inom tillverkning av produkten)
 • Dokumentkontroll, ISO-standard och andra nödvändiga certifikat
 • Arbeta enligt etablerade ISO-procedurer
 • Vilka råmaterial används för tillverkning? Varifrån kommer det?
 • Spårbarhet från slutprodukt till halvfabrikat och/eller råmaterial
 • Tekniska detaljer i tillverkningsprocessen: blir produkten tillverkad korrekt?
 • Maskinernas skick: är alla maskiner i ordning, vilken typ av underhåll utförs och utförs kalibreringar punktligt?
 • Utrustning i det interna testlaboratoriet, inklusive maskinkontroll och testmetod
 • Beskrivning av processerna och om det överensstämmer med praktiken

Efter en revision skapar vi en detaljerad uppföljningsplan och övervakar framsteg på överenskomna åtgärder. Våra varumärken, Ropetex och Powertex, säkerställer säker utrustning.


Kontakta oss

Vill du dra nytta av att använda Ropetex och/eller Powertex-produkter? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


 

Hållbarhet

Om vårt hållbarhetsfokus.

Vårt mervärde

Vårt Lifting KnowHow och den pålitliga styrkan i vårt produktsortiment.