Krok för användning tillsammans med rundsling.

  • Material: Legerat stål, seghärdat.
  • Märkning: Storlek, klass, tillverkar-ID, kod för spårbarhet.
  • Arbetstemperatur: -40ºC upp till +200°C (utan reduktion av WLL).
  • Ytbehandling: Målad, i färg beroende på max last (WLL).
  • Säkerhetsfaktor: 4:1.
  • Klass: 10

Välj filter

Visa fler filter