1-dags utbildning, företagsanpassad.

Fallolyckor är i särklass en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser i Sverige. Detta leder oftast till mycket allvarliga konsekvenser. Att använda och att använda på rätt sätt är målet för denna utbildningsdag.

Vi kan också specialanpassa innehållet till att omfatta evakuering av nödställd hängande i sitt fallskydd.

Detta behandlas i utbildningen:
• Lagar, föreskrifter normer gällande fallskydd/fallsäkring
• När/var/hur skall denna utrustning användas
• Säkerhetskontroller och tillsyn av fallskyddsutrustning
• Praktiska övningar; att använda fallskydd alt, fallsäkring säkert
• Teoretiskt prov

Deltagare erhåller kursintyg

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned