Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö, med fokus på korrekt användande av fallskydds utrustning och förankringspunkter. (Passar även till arbetsledare chefar etc. som inte dagligen jobbar i en fallriskmiljö)

Förkunskaper
Inga

Kursmål
Företaget tillgodoser sina anställda med utbildning och kunskap enligt AFS 2001:3, 2001:1 Deltagarna skall efter kursen kunna använda fallskyddssele, genomföra en egenkontroll av utrustningen samt ha kännedom teoretiskt och praktiskt rörande godkända förankringspunkter.

Teori

  • Lagar och normer
  • CE- och EN märkning
  • Terminologi
  • Materialkunskap
  • Riskanalys, räddningsplan
  • Vad kan användas som förankringspunkt?
  • Vilken utrustning används och hur sköter jag den?

Praktik

  • Korrekt användning av personlig skyddsutrustning.
  • Arbetsmoment

Kurslängd:
4h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned