Global Wind organisation (GWO) Basic Safety Training (BST) är utformad för att ge grundläggande färdigheter som gör det möjligt för dem att arbeta på ett säkert sätt i vindkraftsindustrin och att ställda mini utbildningskrav för vindkrafts branschen efterlevs.

Förkunskaper
Delegaten måste vara fysiskt och medicinskt lämplig att delta i GWO Training. Det finns inga formella behörighetskrav för kursen
Kursen rekommenderas för:
• Vindturbinägare och / eller operatörer.
• Vindturbintillverkare . • Installation och underhåll
• Underleverantörer . • Personer som vill komma in i vindkraftssektorn .

Kursmål
Att få en grundläggande förståelse och medvetenhet om nödsituationer genom:
• Teoretisk och praktisk utbildning för att förhindra bränder.
• Gör inledande och lämplig bedömningar när man utvärderar en brand.
• För att effektivt släcka en initialbrand med handhållen utrustning för brandsläckning.

Kursinnehåll
Efter avslutad kurs skall deltagare ha uppnått kompetens och grundläggande kunskaper om:
• Brandens utveckling och spridning.
• Orsaker till bränder i vindkraftverk och faror i samband med detta.
• Identifiera tecken på brand i ett vindkraftverk.
• Beredskapsplaner i ett vindkraftverk miljö, inklusive rökdetektor- och flyktförfaranden.
• Rätt åtgärder, drift och brandsläckning med hjälp av brandsläckningsutrustning i en vinturbingenerator.

Kurslängd:
4h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned