Denna kurs vänder sig till personer som behöver grundläggande kunskaper om arbete och räddning i slutna utrymmen.

Förkunskaper
Fallskydd bas eller motsvarande

Kursmål
Företaget tillgodoser sina anställda med utbildning och kunskap enligt AFS 2001:3, 2001;1, 1993:3, 1999:3 kunna arbeta samt rädda en nödställd i slutna utrymmen.

Teori

  • Riskanalys, räddningsplan kopplat till slutna utrymmen.
  • Vad kan användas som förankringspunkt?
  • Vilken utrustning används och hur sköter jag den?
  • Gaser och gasmätning
  • Arbete med tillträdestillstånd
  • Kommunikation

Praktik

  • Korrekt användning av personlig skyddsutrustning.
  • Användande av Tripoder, davit, repsystem
  • Olika räddningssituationer

Kurslängd
8 h

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned