Mobila arbetsplattformar; saxlift, bomlift, skylift

1-dags Företagsanpassad

Att inse riskerna med och att tänka på säkerheten kring användning av mobila arbetsplattformar kan förbygga och minska många olyckor och skador. Certex utbildningen ger dokumenterad kunskaper i ämnet, något Arbetsmiljöverket idag kräver AFS 2006:4 - 2006:6. Utbildningen följer läroplan LLP samt upplagd enligt SS-ISO 18878:2004.

Ur innehållet i kursen:

  • Regler som gäller vid användning av mobila arbetsplattformar
  • Bestämmelser gällande personlyft
  • Lifttyper
  • Kontruktion och stabilitet
  • Kontroll & besiktning
  • Arbetssätt och handhavande
  • Skyddsanordningar
  • Teoretiskt prov
  • Praktiskt prov

Onödiga olyckor sker vid användning av mobila arbetsplattformar.
Förebygg med utbildning.

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned