0,5 dags utbildning.

Många olyckor orsakas av felaktig lastkoppling och användning av slitna och felaktiga lyftredskap. Vi belyser de lagar, föreskrifter och normer som gäller för säkra lyft. Många erfarenheter och händelser ur verkligheten kommer att betona vikten av att använda lyftredskap på rätt sätt och vikten av att kunna bedöma kondition på lyftredskap.

Mål
Efter kursen skall deltagarna känna till vilken lagstiftning som gäller, hur man definierar och klassar lyftredskap, vilka kassationsgränser som gäller och hur redskapen används på bästa sätt i praktiken.

Viktiga punkter i utbildningen:

  • Lagar, föreskrifter och normer
  • Ansvar och skyldigheter som lastkopplare
  • Säker koppling med förekommande lyftredskap typ; kätting, stållinor, rundslig, bandsling magneter, lyftok, schackel, lyftöglor, pallgafflar, block och taljor mm.
  • Säker användning av enklare svängkran med telfer, lättprofil traverser.
  • Identifiera godkända lyftredskap
  • Lyftvinklar, tyngdpunkter, maxlaster
  • Daglig kontroll innan användning av lyftredskap
  • Besiktning & Fortlöpande tillsyn av lyftredskap
  • Personlyft
  • Teoretiskt prov


Utbildningen ger dokumenterade kunskaper gällande användning av lyftredskap enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2006:6.

Varje godkänd deltagare erhåller utbildningsbevis i "kreditkortsformat"

För närvarande kan denna produkt inte läggas till i onlineförfrågan. Vänligen kontakta oss.

Download CAD

Description

Get CAD
Ladda ned