Arbetskorgar för personlyft

Certex

För alla personlyft gäller speciella regler. Korgar för personlyft ska ej CE-märkas. Enligt AFS 2006:7 är personlyft med utrustning som hjullastare, traktorer, teleskoptruckar eller grävmaskiner inte tillåtet då dessa varken per definition är kranar eller uppfyller de tekniska kraven som gäller för personlyft med truck. I Sverige gäller följande regler för de två kategorierna ”personlyft med kran” respektive ”personlyft med truck”.

Kan även hyras.

Personlyft med kran
Korgar och kranar ska uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:7 ”Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar”. Korgarna bör vara utförda i enlighet med standard SS-EN 14502-1 ”Kranar – Utrustning för lyft av personer – Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar”.

För kranar gäller bland annat följande krav:
 - ska kunna lyfta en last som är minst två gånger totalvikten av korgen inklusive maxlast i korgen.
 - krankroken ska ha urkrokningsskydd.
 - max hastighet 0,5 m/s.

Korg och kran (kallas basmaskin) ska förstabesiktigas enligt AFS 2006:7. (Även återkommande besiktning samt eventuell
revisionsbesiktning ska utföras enligt denna föreskrift). Personlig skyddsutrustning mot fall ska användas.

Personlyft med truck
Korgar och truckar ska uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:7 ”Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar”. Korgarna bör vara utförda i enlighet med svensk standard SS 3628 ”Truckar och lyftvagnar – Arbetskorgar för tillfälliga personlyft - Krav”.

För truckar gäller bland annat följande krav:
 - ska kunna lyfta en last som är minst fyra gånger totalvikten av korgen inklusive maxlast i korgen vid truckens maximala lyfthöjd
   och 600 mm tyngdpunktsavstånd.
 - spårvidden ska vara bredare än korgen.
 - max sänkhastighet 0,6 m/s.

Korg och truck (kallas basmaskin) ska förstabesiktigas enligt AFS 2006:7. (Även återkommande besiktning samt eventuell
revisionsbesiktning ska utföras enligt denna föreskrift).

 

Välj filter

Visa fler filter

Välj önskad variant nedan. Lägg till i varukorgen för köp eller offertförfrågan.