Krankorg BK-500 / BK-1000 / BK-1000E

Allmänt: Våra korgar är avsedda för upphängning i krankrok och uppfyller kraven i AFS 2006:7 ”Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar” samt standard SS-EN 14502-1 ”Kranar – Utrustning för lyft av personer – Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar”.
Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion med

Visa mer

Product number:
Certex

Allmänt: Våra korgar är avsedda för upphängning i krankrok och uppfyller kraven i AFS 2006:7 ”Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar” samt standard SS-EN 14502-1 ”Kranar – Utrustning för lyft av personer – Del 1: Fritt upphängda arbetskorgar”.
Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion med dränerad botten av tårplåt. Sidor av perforerad plåt. Invändigt försedd med handledare runt om. Separata fästen för fallskyddsutrustning. På ena kortsidan finns en grind, se respektive modell. Indragna fotstöd för undvikande av klämrisk. Korgen levereras komplett med 4-partig stållineredskap.
BK-500: Spärrförsedd grind som öppnar inåt.
BK-1000: Spärrförsedd grind som öppnar inåt.
BK-1000E (Emergency – nöd): Grind lika ovan men i en nödsituation kan hela grindgaveln öppnas utåt för att t ex ta ombord en bår och medicinsk utrustning.

Kan även hyras.

Tabellen upptar standardstorlekarna som finns. Andra storlekar tillverkas enligt kundönskemål.

  • Märkning: Skylt med plats för besiktningsmärke.
  • Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, korrosivitetsklass C3 (förvaring inomhus), annan ytbehandling, offereras mot begäran.
  • Anmärkning: Före användning måste korg och kran förstabesiktigas tillsammans.